De branderijen de Neptunus en Mercurius aan de Westerkade